zajecia dodatkowe

mgr Agnieszka Stawiarz:

 • zajęcia ruchowe, gry i zabawy rekreacyjne -   
 • gimnastyka akrobacyjna -   

mgr Renata Stroisz:

 • koło biologiczne dla klasy VII i uczniów gimnazjum - poniedziałek 14.35 - 15.20
 • koło przyrodnicze klasa IV - środa 13.40 - 14.25

mgr Tatiana Ples:

 • zespół wyrównawczy z matematyki dla klsy Va - piątek 8.00 - 8.45
 • zespół wyrównawczy z matematyki dla klasy 2 A gimnazjum - piątek 7.15 - 8.00

mgr Patrycjusz Pajączkowski:

 • zajęcia sportowe - piłka nożna - poniedziałek 14.15 - 15.30

mgr Norbert Gola:

 • koło informatyczne dla uczniów szkoły podstawowej - środa 13.30 - 15.30

mgr Aneta Kułak:

 • zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego - poniedziałek 13.50 -14.30
 • zajęcia z uczniem zdolnym język angielski  (kl. III, kl.V) - wtorek 13.30 - 14.15

 mgr Katarzyna Paradowska - Pilarek: 

 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze klas 5b - czwartek 13.30 - 14.15
 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego dla gimnazjum - wtorek 14.35 - 15.20

mgr Anna Paździor:

 • koło biblijne - środa 15.30
 • schola z elementami teatralnymi - piątek 16.00

mgr Anna Dybała:

 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego klasa VIa - środa 14.35 - 15.20
 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego klasa IVa, IVb - wtorek - 13.50 - 14.30
 • kółko scrabble - czwartek 14.35 - 16.00

mgr Małgorzata Niemotko:

 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki - środa 14.35 - 15.20
 • koło matematyczne - wtorek 8.00 - 8.45

mgr Anna Baran:

 • zajęcia wyrównawcze - środa 14.30
 • zajęcia wyrównawcze - język polski klasa 4b -czwartek 9.50

mgr Ewa Dymowska:

 • koło historyczne z elementami wiedzy o społeczeństwie - poniedziałek 15.20 - 16.05
 • zajęcia wyrównawcze historia z elementami wiedzy o społeczeństwie - poniedziałek 16.05 - 16.50

mgr Dorota Nowak - Habinka:

 • zajęcia wyrównawcze z języka rosyjskiego - poniedziałek 15.30 - 16.45

mgr Joanna Paluszkiewicz:

 • zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego - poniedziałek 15.30 - 16.15
 • koło języka angielskiego - piatek - 7.15 - 8.00

mgr Izabela Fisienia:

 • doskonalenie czytania - poniedziałek 2 godz. lekcyjna klasa 3c, środa 1 godz, lekcyjna klasa 3a, czwartek 2 godz. lekcyjna klasa 2a, 3 godz. lekcyjna 3b
 • zajęcia z przyrody i geografii odbywają się na w razie potrzeb, na prośbę uczniów

mgr Agnieszka Madejska - Rapacz:

 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze - środa 9.50 - 10.35
 • zajęcia z uczniem zdolnym - czwartek 8.00 - 8.45

mgr Dagmara Żukowska:

 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze - poniedziałek 8.55 - 9.40
 • zajęcia z uczniem zdolnym - czwartek 8.55 - 9.40

mgr Ewa Windys;

 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze - wtorek 8.00 - 8.45
 • zajęcia z uczniem zdolnym - poniedziałek 12.45 - 13.30

mgr Grażyna Śmiglewicz:

 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze - poniedziałek 9.50 - 10.35
 • zajęcia z uczniem zdolnym - wtorek 12.45 - 13.30

mgr Justyna Szatan

 • zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze - wtorek 8.55- 9.40
 •   zajęcia rozwijające uzdolnienia - piątek 8.00- 8.45

mgr Iwona Łanoszka

 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze klasa 5a - czwartek 13.45 - 14.30

mgr Marta Pergoł

 • zajęcia rozwijające zdolności - poniedziałek 11.40 - 12.25
 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze - czwartek 11.40 - 12.25

mgr Anna Purchla

 • koło chemiczne - pierwszy i trzeci wtorek miesiąca 15.00 - 15.45

mgr Bartłomiej Ślefarski

 • chórek szkolny - środa 15.40 - 16.40