pedagog11

PEDAGOG SZKOLNY  

mgr Katarzyna Nabrdalik

opiekuje się klasami :
1a, 1b, 2a, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 5a, 5b szkoły podstawowej         
                                                                                                                      
                                                                  PONIEDZIAŁEK
godz. 10.30 – 13.30  
                                                                  WTOREK

 godz.11.30 - 13.30  

                                                                  ŚRODA
godz. 8.00 - 12.30   
w tym konsultacje dla Rodziców w godz. 9.00 -11.00
                                                                 CZWARTEK
 godz.  8.50 - 14.30   
                                                                  PIĄTEK godz. 12.40 - 13.30

(tylko zajęcia z uczniami)

  • Podczas niektórych przerw pedagog pełni dyżur na korytarzu, proszę wtedy poczekać. 
  • Pedagog prowadzi zajęcia z uczniami  - w klasach oraz w innej sali. Dlatego proponuję korzystać z podanego czasu przeznaczonego na konsultacje dla rodziców. 
  • Istnieje możliwość ustalenia innego terminu indywidualnych konsultacji na prośbę Rodzica, np. przed godziną ósmą lub po godzinie szesnastej, termin proponuję uzgodnić telefonicznie z pedagogiem. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu                                 logo